Es prega correcció en el vestir, no es podrà accedir al local amb roba esportiva ni samarretes de tires. 

Samarretes de tires

Roba Esportiva

Normativa d'accès al local.